Rotaract in Interact

Rotary klub Dolenjske Toplice se lahko pohvalimo tudi z ustanovitvijo kar dveh podmladkov, in sicer:
Interacta Novo mesto
in
Rotaracta Novo mesto.

Rotaract

Rotaract_RGB

Rotaract klube sestavljajo mladi v starosti od 18 do 30 let, ki so pripravljeni biti zgled v uresničevanju etičnih načel v poklicnem in privatnem življenju. Ustanovitelj Rotarct kluba je Rotary klub, ki prevzame tudi začetne obveznosti pri delovanju in financiranju Rotaract kluba. Med botrskim klubom in novoustanovljenim Rotaract klubom se po začetni pomoči razvije partnerski odnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, spoštuje celovitost in samostojnost Rotaract kluba znotraj smernic in pravil RI. Tako so Rotaract klubi samostojni pri upravljanju in, v veliki meri, tudi financiranju. Prvi Rotaract klub je bil ustanovljen v 1968 v ZDA, po študentskih nemirih v60. letih, danes jih je preko 7.300, s 170.000 člani. Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je, marsikdaj, lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspešnih projektov in povezovanju.

Interact

Interact_RGB

Interact klube sestavljajo srednješolci v starosti od 14 do 18 let, ki imajo, s članstvom v Interactu, veliko možnosti za razvoj dragocenih vodstvenih in timskih sposobnosti.Ustanovitelj Interact kluba je Rotary klub. Ta, s svojim odborom za Interact, poskrbi za uspešen zagon, registracijo in rekrutacijo v  lokalni Interact klub ali šolski Interact klub. Interact klubi imajo svoje vodstvo, Rotary klub ustanovitelj, skupaj s koordinatorjem poddistrikta (kasneje Ditsriktnim odborom za Interact) vodi “Interaktovce” pri razvoju lokalnih in mednarodnih projektov. V svetu je več kot 8.600 Interact klubov s skoraj 200.000 člani.