Rotary načela

Poslanstvo Rotarija je vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov.

Ideale nudenja pomoči Rotarijci krepijo z razvojem poznanstev kot priložnosti za dobrodelne dejavnosti, torej s promocijo visokih etičnih meril v poslu in v poklicu, prek nudenja pomoči v svojem osebnem, poslovnem in skupnostnem življenju; s pospeševanjem mednarodnega razumevanja ter dobre volje in miru.

20130113_US_Branding_127Cilj Rotary organizacije je pomagati v vsakdanjem življenju, čemur se Rotarijci skušajo približati na naslednje načine:

1. Gojijo prijateljstvo, ki krepi medsebojno pomoč.

2. Sprejemajo visoka etična načela v zasebnem in poklicnem življenju ter cenijo vsako dejavnost, ki je širši skupnosti v korist.

3. Vzpodbujajo vsa odgovorna prizadevanja zasebnega, poklicnega in javnega značaja vseh ostalih članov Rotary klubov.

4. Z gojenjem dobre volje, zavzemanjem za sporazumevanje in mir med narodi,so Rotarijci skupnost poklicno dejavnih oseb, ki jih združujejo ideali pomagati drugim.

 

Štiri načela

Predsednik Rotary Internationala 1954/55, Herb Taylor, je uvedel tako imenovani preizkus štirih vprašanj. Sporočilo tega preizkusa morajo poznati vsi Rotarijci in mu slediti.

Kadar Rotarijec o čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, se mora vselej vprašati:

1. Ali je prav?

2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?

3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?

4. Ali bo koristilo vsem udeleženim?