Obisk predstavnika Rotary International g. Johna Blounta v Novem mestu