Kdo smo

Temeljni cilj kluba je spodbujati prepričanje, da je delovanje v dobro skupnosti temelj vsakega koristnega dela. Člani se aktivno zavzemamo za uveljavljanje etičnih načel v poklicnem in zasebnem življenju in izvajamo mednarodne, predvsem pa lokalne humanitarne projekte.

Rotary klub Dolenjske Toplice je nastal v kraju Dolenjske Toplice, katere prve omembe segajo v leto 1228, ko je Henrik IV., mejni grof Istrski, podelil del svoje lastnine cistercijanski opatiji Stična. Kraju, ki se imenuje po izviru termalnih vrelcev, je bila potrjena večstoletna turistična dejavnost že v drugi polovici sedemnajstega stoletja s strani polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, in je danes prostor zdraviliškega, wellness in kongresnega turizma ter območje neokrnjene narave in bogate kulturne dediščine.

Rotary klub Dolenjske Toplice, ki je pričel delovati 2006 in danes šteje 12 članov, 11 aktivnih članov in enega častnega člana, je eden mlajših in manjših Rotary klubov v Sloveniji, vendar si pri svojem delovanju zastavlja ambiciozne cilje, usmerjene v pomoč potrebnim posameznikom ali družinam v lokalnem ter širšem okolju. V rotarijskem letu 2009/2010 je Rotary klub Dolenjske Toplice prejel nagrado za socialne projekte s strani Districta 1910 za projekt »Otroci Otrokom«. Projekt je imel tako vsebinsko komponento z namenom približati življenje in šolanje afriških otrok osnovnošolcem v Dolenjskih Toplicah ter dobrodelno komponento nakupa evakuacijskega vozička za predšolske otroke. Sledili so številni ostali projekti, naj jih omenimo le po imenih; Velika glasba za male glasbenike, Sonca prihodnosti (prvi Matchin-Grant Rotary Internacionalprojekt Slovenskega distrikta, ki deluje od 2012 leta), E-otrok, Dobrodelni koncert Requiem, Hišica za polžka, Podari nasmeh, Kolesa sreče… Poleg slednjega Rotary klub Dolenjske Toplice vseskozi neposredno štipendira dva dijaka iz socialno šibkejših družin.

Rotary klub Dolenjske Toplice se lahko pohvali tudi z ustanovitvijo ter intenzivnim botrstvom ter mentoriranjem dveh podmladkov, in sicer Rotaracta Novo mesto ter Interacta Novo mesto.

Poleg številnih lastnih dejavnosti, se člani kluba radi družimo in udeležujemo srečanj drugih klubov Slovenskega distrikta.

Klub šteje 12 članov:

Martina Bregar, Vesna Dular, Jelka Hudoklin, Suzana Krvavica, Gregor Macedoni, Primož Mihelič, Dolores Modic, Alenka Pandiloska Jurak, Tomaž Savšek, Andrej Tomc, Danijel Vohar, in častni član Vid Meršol.

Srečanja kluba

Srečanja kluba potekajo vsak drugi četrtek, ob 20.00 uri, v Hotelu Balnea v Dolenjskih Toplicah, v klubski sobi Ana.