Rotary klub Dolenjske Toplice

Delovanje v dobro skupnosti je temelj vsakega koristnega dela.

Naše dejavnosti

Kolesa sreče

Kolesa sreče so kolesarski izlet z dobrodelnim namenom, ki ga organizira Rotary klub Dolenjske Toplice v sodelovanju s Servisom in prodajo koles Štangelj in Društvom Sonshine – Evropskim centrom za obravnavo avtizma. Druženje v naravi se nadgradi z ozaveščanjem o avtizmu, zbrana sredstva pa namenjamo pomoči družinam, ki živijo z avtizmom. Z zbranimi sredstvi smo v letu 2014/15 sofinancirali primarni cilj – projekta Podari nasmeh – omogočiti staršem z otroci z avtizmom izobraževanje v ameriškem inštitutu. Prvi starš je že na prvem kolesarskem izletu 31. 5. 2014 delil s prisotnimi udeleženci, kako je pridobljeno znanje z izobraževanjem v ZDA pomagalo napredovanju njegovega otroka.

Sonca prihodnosti

Projekt Sonca prihodnosti obsega vzpostavitev izobraževalnega centra v okrožju Nkhata Bay v Malaviju, ki bo služil kot dnevni center za šolske in predšolske otroke, kot izobraževalni center za učitelje in kot prenočišče za prostovoljce, ter zagotovitev finančnih sredstev za njegovo delovanje. Pri projektu sodelujemo z našo prijateljico Jano Dular (Društvo ELA), ki je delovala že v okviru številnih humanitarnih projektov v Afriki.

Štipendije

Rotary klub Dolenjske Toplice od rotarijskega leta 2009/2010 dalje štipendira uspešne in prizadevne dijake ter študente iz socialno šibkejših družin. V prvih dveh letih je kril dve štipendiji za dijake z rednimi nakazili Območnemu združenju Rdečega križa v Novem mestu. V rotarijskem letu 2011/2012 pa smo se zavezali k štipendiranju dveh dijakov (oziroma študentov) na podlagi pogodb, sklenjenih s štipendisti neposredno. Štipendista redno spremljamo pri njihovem šolanju. Vsaj enkrat letno ju povabimo tudi na naše srečanje, kjer se z njima pogovorimo o njihovih učnih uspehih in načrtih za prihodnost ter podpišemo pogodbo za štipendiranje v prihodnjem šolskem letu.

E-otrok

Danes je raba informacijske tehnologije in spletnih možnosti samoumevna v vsakdanjem življenju ljudi. Otroci se vsepogosteje z rabo računalnika in spleta srečajo že v vrtcu ali v osnovni šoli. Učni proces in njihov osebnostni razvoj je laho popolnejši, zabavnejši in učinkovitejši, če že takrat lahko neovirano, a v razumni meri, uporabljajo računalnik in splet. Projekt e-otrok je naš odgovor, kako v lokalnem okolju priskrbeti čimveč rabljenih, a še vedno uporabnih računalnikov, otrokom, ki do njega zaradi omejenih življenjskih virov staršev ali skrbnikov, ne morejo.

Podari nasmeh

Podari nasmeh je projekt, pri katerem sodelujemo z Društvom Sonshine – Evropski center za obravnavo avtizma. Cilj projekta je z vsebinsko, organizacijsko in finančno pomočjo pomagati vsaj trem družinam, ki živijo z avtizmom. Staršem želimo približati možnost udeležbe na Son-Rise Program® Start-Up – začetnem usposabljanju za izvajanje terapije. Kolesa sreče so ločen projekt, s katerim do nadaljnjega z zbranimi denarnimi sredstvi pokrivamo tudi pri projektu Podari nasmeh primarni cilj: pomagati družinam, ki živijo z avtizmom (Son-Rise program)