Programi rotarijske mladinske izmenjave so tabori, na katerih se srečujejo mladi iz različnih držav, stari med 16. in 25. leti. Potekajo od enega do treh tednov, njihovi programi pa so raznoliki, a vsebinsko bogati. Lahko, so tematski (športni, glasbeni, raziskovalni, …), predvsem pa so življenjska priložnost mladim, da spoznavajo kulturo države gostiteljice, kulture ostalih tabornikov, krepijo zavedanje o sebi in rotarijstvu, se zabavajo, se družijo in tako bogatijo svoje pozanavanje in razumevanje sveta, katerega del so.

V četrtek, 9. 10. 2014 smo na srečanju Rotary kluba Dolenjske Toplice prisluhnili zanimivim predstavitvam treh mladih, ki so se tega poletja udeležili rotarijskih taborov, namenjenih mednarodni mladinski izmenjavi. Tako nam je Tena predstavila tabor, ki je potekal na Finskem, Ula srečanje v Turčiji ter Darja svoje prav presenetljive izkušnje s tabora na Danskem.  Za vse je bilo štirinajstdnevno bivanje v tuji državi z mladimi iz vsega sveta nepozabna izkušnja, ki jim je na eni strani prinesla možnost spoznavanja drugih kultur udeležencev ter na drugi strani zanimive posebnosti države gostiteljice. Našemu klubu so bile izročene tudi zastavice rotarijskih prijateljev držav gostiteljic, ki so jih prinesli s svojega doživetja mladi, katerim je naš klub pomagal pri prijavi na omenjene tabore.