1.9.2020 se je na OŠ Globoko odprl prvi dislocirani oddelek v Sloveniji za šolanje otrok z avtizmom, kjer se otroci lahko šolajo v domačem okolju, v posebnem programu enakovrednega izobrazbenega standarda. Program  izvaja Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Pred tem je bila edina možnost šolanje v enem od centrov v Ljubljani, Mariboru ali Portorožu, zaradi česar so bili že šest let stari otroci prisiljeni med tednom bivati v tujem okolju.

Pomemben prispevek k uspešnemu in pravočasnemu izvajanju programa je prispeval Rotary klub Dolenjske Toplice. Iz sredstev zbranih s Kolesi sreče je bilo za posebne pripomočke prispevanih 1.447 EUR, kar je pokrilo skoraj polovico potrebnih sredstev. Predsednik Rotary kluba Dolenjske Toplice Danijel Vohar in član kluba in hkrati Predsednik Društva Sonshine, Primož Mihelič, sta si na povabilo OŠ Globoko, z veseljem ogledala učilnico, kjer se sedaj že izvaja program za otroke z avtizmom.