20. septembra 2018 sta klub obiskala guverner Janez Lipec ter pomočnik asistenta guvernerja Marko Lavrih. Guverner je predstavil program distrikta 1912 v rotarijskem letu 2018/2019. Program temelji na novi viziji Rotarijstva “Skupaj vidimo svet, v katerem se ljudje združujejo in ukrepajo za ustvarjanje trajnih sprememb – po vsem svetu, v naših skupnostih in v nas samih.”

Predsednik kluba v tem rotarijskem letu Tomaž Savšek je predstavil plan delovanja kluba. Osrednja dogodka v tem rotarijskem letu bosta Valentinov koncert 25. februarja in Kolesa sreče 1. junija 2018. Namen koncerta bo prijetno druženje in zbiranje sredstev za socialne programe, ki jih klub izvaja v lokalnem okolju. Kolesa pa bomo družno poganjali za pomoč družinam, ki živijo z avtizmom.