V ponedeljek, 17. marca 2014, nas je na srečanju, ki so sega udeležili tudi številni člani Rotary kluba Novo mesto, obiskala Branka Bukovec iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Predstavila nam je delovanje društva, ki kot neprofitno društvo na področju socialnega varstva in promocije prostovoljstva že skoraj dve desetletji izvaja programe, namenjene predvsem socialno izključenim skupinam. Pri svojem delu se osredotočajo na vzpostavljanje pogojev za njihovo enakovredno vključenost v družbo. Prostovoljci v društvu izvajajo programe za vse starostne skupine, večina pa je namenjenih mladini. Poleg tega prirejajo izobraževanja na področju kulture za predstavnike manjšinskih skupin, kot so npr. romska, bošnjaška, srbska, hrvaška in albanska in izvajajo usposabljanja za folkloriste, ljudske pevce, likovnike in literate. Organizirajo različne aktivnosti, s katerimi podpirajo in pomagajo krepiti moči in znanja ter pridobivanje veščin, ki udeležencem olajšajo vstop v boljše socialne odnose.