Ani in Andreju iz Občic v občini Dolenjske Toplice se je nasmehnila sreča, saj sta s pomočjo dobrih ljudi dobila novo kopalnico, ki sta si jo tako želela.

Članek iz Topliškega vrelca o dobrodelni akciji