Rotray klubi iz Dolenjskih Toplic, Kočevja in Čateža so s skupnim sodelovanjem konec avgusta 21 otrokom iz socialno šibkejših družin, ki si ne morejo privoščiti počitnic, omogočili letovanje na taboru Soča.

Poletni tabor je potekal od 17. do 22. avgusta v podružnični osnovni šoli v vasi Soča, ki je bila po katastrofalnem potresu s sredstvi slovenskih rotarijcev popolnoma obnovljena. Ob tem je bila dograjena in urejena, tako da omogoča tudi letovanje in različne prostočasne dejavnosti za otroke in mladostnike. K organizaciji letošnjega letovanja so pristopili tudi Rotary klubi Čatež, Dolenjske Toplice in Kočevje ter omogočili brezplačno letovanje 21 otrokom v starostni skupini 10 – 13 let iz socialno šibkejših družin s področja Posavja, Dolenjske in Kočevskega.

Na letovanju so organizatorji za otroke pripravili vrsto zanimivih dejavnosti – tako so na razgibanih pohodih spoznavali Sočo in njeno čudovito naravno okolje, ustvarjali v naravi, se preizkusili v lokostrelstvu ter se zabavali ob različnih spoznavnih, športnih in družabnih igrah.

Pri organizaciji tabora so prijazno in zavzeto sodelovale Darinka Kerin Kiler iz Zveze prijateljev mladine Krško, Irena Plavec iz Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta ter ravnateljica osnovne šole Ljubo Šercer iz Kočevja, Jožica Pečnik. Na taboru so za otroke skrbeli strokovnjaki Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pod vodstvom Irene Kokalj. Na taboru sta bila tudi dva spremljevalca otrok iz Kočevja, Blaž Merhar in Jožica Grmič iz osnovne šole Ljubo Šercer. Za udoben in varen prevoz je poskrbel Integral BREBUS iz Brežic z voznikom Mitjem Zobkom. Na poti na tabor je otroke spremljal Tomaž Savšek, s tabora pa jih je pospremil Blaž Rodič iz Rotary kluba Dolenjske Toplice. Pri organizaciji tabora so se še posebej angažirali predsedniki oziroma tajniki Rotary klubov Samo Vidmar iz Kočevja, Marjan Šunta iz Čateža ter Uroš Nosan in Dane Vohar iz Dolenjskih Toplic.

Po odzivih sodeč, so se otroci na taboru imeli odlično in so zelo uživali. S tem smo tudi dosegli cilj in namen tabora.