Med številnimi projekti našega kluba, imamo kar nekaj dolgoročnih projektov. Med njimi je projekt Koles sreče. S tem projektom pomagamo družinam, ki imajo avtističnega družinskega člana, tako da se usposobijo in svojemu članu pomagajo do premagovanja te motnje.

V Sloveniji uradna medicina ne dolgo prepoznava diagnozo avtistične motnje. Program pomoči avtistom (zdravljenje) pa uradno še ni oblikovan. Tako so starši otrok z avtizmom prepuščeni samoznajdljivosti, kako ravnati, da otroka pripeljejo na raven, da bo uspešno obvladal svojo motnjo in lahko čimbolj uspešno zaživel živeljenje v vse zahtevnejši sodobni družbi. Prav zato si naš klub prizadeva omogočiti staršem, da se sami usposobijo pomagati svojim avtističnim otrokom razvijati in krepiti kompetece ter življenjske spretnosti, ki jim zaradi njihove motnje primanjkujejo v primerjavi z njihovimi ne-avtističnimi vrstniki.

V petek, 10. oktobra smo tako v Črnomlju pekli kostanj skupaj s člani Rotary kluba Semič, ki so ob tem lepem druženju donirali denarna sredstva za naš projekt pomoči družinam z avtizmom. Zahvaljujemo se belokranjskim rotarijskim prijateljem, da so podprli naša projektna prizadevanja. Denar bo namenjen sofinanciranju strokovnega usposabljanja v ameriškem priznanem inštitutu za pomoč avtistom, ki že desetletja izobražuje in usposablja vse, ki se lotevajo tako profesionalno kot na lastno pest zahtevnemu procesu dolgotrajne terapevtske pomoči avtistom.